संत भानुदास अभंग

आशेचिया सोसें गुंतसी – संत भानुदास अभंग मुमुक्षूसबोध – ५३

आशेचिया सोसें गुंतसी – संसंत भानुदास अभंग मुमुक्षूसबोध – ५३


आशेचिया सोसें गुंतसी पामरा ।
न चुकती वेरझारा चौर्‍याशींच्या ॥१॥
मदाचिया सोसें गुंतसी पामरा ।
न चुकती वेरझारा चौर्‍यांशींच्या ॥२॥
तृष्णेचिया सोंसे धांवंशी पामरा ।
न चुकती वेरझारा चौर्‍याशींच्या ॥३॥
कल्पनेच्या मागे धांवशी कल्पका ।
न पावसीं सुखा बुडसी वायां ॥४॥
भानुदास म्हणे सर्व हें सोडुनी ।
एक चक्रपाणी सखा करीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आशेचिया सोसें गुंतसी – संत भानुदास अभंग मुमुक्षूसबोध – ५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *