सार्थ तुकाराम गाथा

लागोनियां पायां – संत तुकाराम अभंग – 1188

लागोनियां पायां – संत तुकाराम अभंग – 1188


लागोनियां पायां विनवितों तुम्हाला । करें टाळी बोला मुखें नाम ॥१॥
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळां । हा सुखसोहळा स्वर्गी नाहीं ॥ध्रु.॥
कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ । मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा ॥२॥
सकळांसीं येथें आहे अधिकार । कलयुगीं उद्धार हरीनामें ॥३॥
तुका म्हणे नामापाशीं चारी मुक्ती । ऐसें बहुताग्रंथीं बोलियेलें ॥४॥

अर्थ

मी समस्त लोकांच्या पाया पडून विनंती करीत आहे की तुम्ही हाताने टाळी मुखाने विठ्ठलाचे नाम घेत राहा .विठ्ठल विठ्ठलच तुम्ही वेळोवेळा म्हणत रहा. हा सुखाचा सोहळा स्वर्गातही नाही .कृष्ण विष्णू हरी गोविंदा गोपाळा नाममंत्र हा वैकुंठी ला जाण्याचा सोपा मार्ग आहे .हरीचे नाम घेण्यास सगळ्यांना अगदी सर्वांनाच अधिकार आहे .कलियुगामध्ये हरिनामानेचा उद्धार होणार आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हरिनामा पाशी चारही मुक्ती आहे असे पुष्कळ ग्रंथांमध्ये वर्णन आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

लागोनियां पायां – संत तुकाराम अभंग – 1188

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *