संत चोखामेळा अभंग

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २२

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २२


मुळींचा संचला आला गेला कोठें ।
पुंडलीक पेठे विटेवरी ॥१॥
विठोबा देखणा विठोबा देखणा ।
योगियांचा राणा पंढरिये ॥२॥
भाविका कारणें उभारोनि हात ।
वाट जो पहात अनुदिनी ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा भक्तांचा कृपाळ ।
दीनांचा दयाळ पंढरीये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मुळींचा संचला आला – संत चोखामेळा अभंग – २२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *