संत चोखामेळा अभंग

धांव घाली विठु आतां – संत चोखामेळा अभंग – ८६

धांव घाली विठु आतां – संत चोखामेळा अभंग – ८६


धांव घाली विठु आतां चालुं नको मंद ।
मज मारिती बडवे कांहीतरी अपराध ॥१॥
विठोबाचा हार तुझ्या कंठी कैसा आला ।
शिव्या देऊनी मारा म्हणती देव कां बाटला ॥२॥
तुमचे दारीचा कुतरा नका मोकलूं दातारा ।
अहो चक्रपाणी तुम्ही आहां जीमेदारा ॥३॥
कर जोडोनी चोखा विनवितो देवा ।
बोलिलो उत्तर याचा राग नसावा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धांव घाली विठु आतां – संत चोखामेळा अभंग – ८६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *