संत तुकाराम अभंग

करीं हें चि काम – संत तुकाराम अभंग – 1057

करीं हें चि काम – संत तुकाराम अभंग – 1057


करीं हें चि काम । मना जपें राम राम ॥१॥
लागो हाचि छंद । मना गोविंद गोविंद ॥२॥
तुका म्हणे मना । मज भीक द्यावी दीना ॥३॥

अर्थ

हे मना तू सदासर्वकाळ राम राम असा जप करण्याचे काम कर. मना तुला गोविंद गोविंद म्हणणे हा छंद लागू दे. तुकाराम महाराज म्हणतात मना माझ्या सारख्या गरिबाला तू एवढीच भीक घाल की माझे मन हरिनाम जप करेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

करीं हें चि काम – संत तुकाराम अभंग – 1057

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *