संत तुकाराम अभंग

पतितपावना – संत तुकाराम अभंग – 1056

पतितपावना – संत तुकाराम अभंग – 1056


पतितपावना । दिनानाथा नारायणा ॥१॥
तुझें रूप माझे मनीं । राहो नाम जपो वाणी ॥ध्रु.॥
ब्रम्हांडनायका । विश्वजनांच्या पाळका ॥२॥
जीवींचिया जीवा । तुका म्हणे देवदेवा ॥३॥

अर्थ

हे पतितपावन, दीनानाथा नारायना तुझे रूप माझ्या चित्तात नेहमी राहो आणि तुझे गुण माझ्या वाणीत नेहमी येवो. हे ब्रम्हांड नायका विश्वाच्या पालका, तुकाराम महाराज म्हणतात तुम्ही देवांचे ही देव आहात आणि जीवांचे ही जीव आहात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

पतितपावना – संत तुकाराम अभंग – 1056

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *