संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६९

आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६९


आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणीं ।
लक्षासी उन्मनी आणा बारे ॥१॥
नरदेहाचें सार्थक सदगुरुचरणीं ।
महाकारणासरी चौथा देह ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे सदगुरुकृपेचें ।
नित्यानित्य क्रृपें शोध करा ॥३॥

अर्थ:-

आत्मा सर्वव्यापक असून तोच माझे स्वरूप आहे असे चिंतन करून मनाचा नाहीसा करा. हीच ‘तुर्या’ अवस्था होय. हिलाच महाकारण चौथा देह म्हणतात सद्गुरू कृपेने विचार करून देहाचे सार्थक करून घ्यावे असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *