ह.भ.प. बालकीर्तनकार आदित्य ढेंगे

ह.भ.प. बालकीर्तनकार आदित्य ढेंगे

ह.भ.प. बालकीर्तनकार आदित्य ढेंगे

मो : 7448053645

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : गुरुकुंज मोझरी

शिक्षण दाहावी सूरू आहे. मी दोन वर्षांपासून कीर्तन व प्रवचनरूपी सेवा करत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *