ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर

ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर

पत्ता :मुक्काम पोस्ट, शिरसगाव काटा, तालुका, शिरुर जिल्हा, पुणे

ह.भ.प अमोल महाराज कुंजीर

 

महाराज ५ वर्षापासुन सेवा रतात.

महाराजांचे शिक्षण bcom पूर्ण आहे.