ह.भ.प. अंकेत मारुती जाधव

ह.भ.प. अंकेत मारुती जाधव

ह.भ.प. अंकेत मारुती जाधव


मो.न :-8411096068

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_

पत्ता :-मु.पो- सडवली तालुका- पोलादपूर जिल्हा-रायगड महाराष्ट्र पिन- 402303

महाराजांचे शिक्षण १२ वी बी.कॉम पूर्ण आहे.

परमार्थिक क्षेत्रा मध्ये मृदंग व गायन 7 वर्षे अविरतपणे सेवा चालू आहे व मागील 1 वर्षांमध्ये 3 कीर्तन सेवा झाल्या आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *