ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे

ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे

ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे


मो : 9833528680

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : B /402,दत्तकृपा, जि व्ही स्कीम मार्ग 1. ऋग्वेदी हॉल जवळ. मुलुंड पूर्व , मुंबई

माझे शिक्षण MA, B.Ed असून मी कीर्तनालंकार आहे. गेली २० वर्षे मी आध्यात्मिक, शैक्षणिक आणि ऐतिहासिक कीर्तने तसेच रामजन्म, कृष्णजन्म कीर्तने करीत आहे. मी शिक्षण सेवेत कार्यरत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *