ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे

ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे

पत्ता :सौ अपर्णा मनोज खंडागळे B /402,दत्तकृपा, जि व्ही स्कीम मार्ग 1. ऋग्वेदी हॉल जवळ. मुलुंड पूर्व , मुंबई 400081

ह.भ.प सौ अपर्णा मनोज खंडागळे

माझे शिक्षण MA, B.Ed असून मी कीर्तनालंकार आहे. गेली २० वर्षे मी आध्यात्मिक, शैक्षणिक आणि ऐतिहासिक कीर्तने तसेच रामजन्म, कृष्णजन्म कीर्तने करीत आहे. मी शिक्षण सेवेत कार्यरत आहे.