ह.भ.प. बापूराव बाबूराव खांडेकर

ह.भ.प. बापूराव बाबूराव खांडेकर

ह.भ.प. बापूराव बाबूराव खांडेकर


मो : 7387903994

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मू. पो. तुळशी, ता. माढा, जि. सोलापूर

शिक्षण-एम ए बी एड (मराठी) झाले आहे. महाराज ८ वर्षांपासून आपल्या सुंदर वाणीतून समाजामध्ये संत विचार पसरवण्याची  सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *