ह.भ.प. देवेंद्र महाराज भांडे

ह.भ.प. देवेंद्र महाराज भांडे

ह.भ.प. देवेंद्र महाराज भांडे


मो : 9637325799

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो.भाऊसाहेब नगर,ता.निफाड, जि.नाशिक

शिक्षण M.COM, B.ED झालेले आहे. महाराज गेल्या 10 वर्षांपासून कीर्तन/प्रवचन सेवा रीत आहे.आत्मिक समाधान देणे व संतांचे विचार या माध्यमातून पोहचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

राम कृष्ण हरी 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *