ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले

ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले

ह.भ.प ज्ञानेश्वरी रामदास भोसले


मो : 9822572838

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मुक्काम पोस्ट दौंडज तालुका पुरंधर जिल्हा – पुणे

शिक्षण ८ वी चालू आहे दीड वर्षापासून घरगुती साप्रदायिक आभ्यास करत आहे आणि कीर्तन सांगते

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *