श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री

श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री

श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री


मो : 9921182561

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | हार्मोनियम_वादक

पत्ता : मु. गुंधा पो. पिंपळनेर ता.जि.बीड महाराष्ट्र

 BA SY शिक्षण, २० वर्षांपासून सेवा करतो,

हेचि आम्हा रणे काम|बीज वाढवावे नाम.  संत तुकाराम महाराज

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *