श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री

श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री

पत्ता :मु. गुंधा पो. पिंपळनेर ता.जि.बीड महाराष्ट्र राज्य 431122

श्री.ह.भ.प.बाळु महाराज मोरे शास्त्री

 BA SY शिक्षण, २० वर्षांपासून सेवा करतो,

हेचि आम्हा करणे काम|बीज वाढवावे नाम.  संत तुकाराम महाराज