ह.भ.प गोकुळ महाराज खलाटे

ह.भ.प गोकुळ महाराज खलाटे

ह.भ.प युवा कीर्तनकार गोकुळ महाराज खलाटे

पत्ता :- मु. नांदुर शिकारी ता. नेवासा अहमदनगर

शिक्षण :-  BA

सेवा :- कीर्तनकार

मो.नं :- 8390239326

सविस्तर माहिती :- महाराज दहा वर्षापासुन किर्तनसेवा , प्रवचन,सकल संतजीवन चरीत्रकथा करतात. महाराजांच्या घरात कुठल्याही प्रकारचा वारकरी वारसा नसताना मोठ्या भावाला गुरू मानले आहे. आणि वारकरी संप्रदायाचे कार्य करत आहेत.

ह.भ.प युवा कीर्तनकार गोकुळ महाराज खलाटे

तुकाराम गाथा

ह.भ.प.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *