ह.भ.प. जितेंद्र महाराज मोरे

ह.भ.प. जितेंद्र महाराज मोरे

ह.भ.प. जितेंद्र महाराज मोरे


मो : 9145405116

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु़.पोस्ट आंबडस (वरची वाडी)ता.खेड जि.रत्नागिरी

शिक्षण १० वि झालेल आहे. महाराज ५ वर्षांपासून सेवा रतात.अनुभव आसा आहे सेवा करायला आवडते लोकांना वाईट मार्गातुन चांगल्या मार्गाला लावने हे बरेच अनुभव आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *