ह.भ.प कैलास भिमराव पवार

ह.भ.प कैलास भिमराव पवार

ह.भ.प कैलास भिमराव पवार


मो : 8805610048

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : मुक्काम पोस्ट वालसा वडाळा तालुका भोकरदन जिल्हा जालना

भजन गायन बरेच दिवसापासून म्हणजे वयाच्या १५ वर्षापासून आवड आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *