ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे

ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे

ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे


मो.न :-9422701397

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु पो आष्टी ता परतुर जि जालना, दुसरा मो नं 8983181397

मी कीर्तन पण करु शकतो पण मला तशी संधी मिळाली नाही पण प्रवचन करण्यासाठी माझी तयारी आहे तुझे नाम रे घेउनि! ऊभा राहीलो किर्तणी!!काही  नाही पाठांतर! केवळ आणण्याच पामर  !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *