ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज येवले

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज येवले

पत्ता :मु.-गंगापुर बु, पो- शिनोली,ता-आंबेगाव,जि-पुणे.

ह.भ.प. ज्ञानेश्वर महाराज येवले

महाराजांचे शिक्षण एम.सी.ए पूर्ण आहे.

महाराज ३ वर्षांपासून किर्तन प्रवचन सेवा करतात.