ह.भ.प हनुमान गणपत उतेकर

ह.भ.प हनुमान गणपत उतेकर

ह.भ.प हनुमान गणपत उतेकर


मो: 9898363441

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : D/5.मोतीनगर रावी पार्क  जवळ तरसाळी,वडोदरा

महाराजांचे शिक्षण ११ वी पूर्ण आहे.

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *