ह.भ.प.मोरेश्वर विष्णू पाटील

ह.भ.प.मोरेश्वर विष्णू पाटील

पत्ता :मु. एकसाल पो. चिंचवली ता. भिवंडी जि. ठाणे

ह.भ.प.मोरेश्वर विष्णू पाटील

मोरेश्वर महाराज हे कीर्तन व प्रवचन करतात.