ह.भ.प प्रविण महाराज शेळके

सविस्तर माहिती

ह.भ.प प्रविण महाराज शेळके

पत्ता :-  रा. वाघोळा ता. मलकापूर जि. बुलडाणा
भागवत कथा प्रवक्ते व किर्तनकार

शिक्षण :- बुलढाणा माऊली मी श्री संत मुक्ताबाई संस्थान कोथळी मुक्ताईनगर ला शिबीरात होते.
बुलढाणा  ह.भ.प वारकरी भुषण श्रीमंत श्री संत मुक्ताबाई पालखी सोहळा प्रमुख गु. श्री रविंद्र महाराज हरणे यांचा सहवास त्यांना लाभला.

सेवा :- भागवत कथा प्रवक्ते व किर्तनकार

मो :- 9011116779

कॉल करण्यासाठी इथे क्लिक करा.9011116779
ह.भ.प प्रविण महाराज शेळके