ह.भ.प पुंजाजी महाराज वराडे

ह.भ.प पुंजाजी महाराज वराडे

ह.भ.प पुंजाजी महाराज वराडे

पत्ता : – रा.ओंकार नगर , बुलडाणा रोड मलकापुर ता. मलकापुर जि. बुलडाणा पिन. ४४३१०१

शिक्षण : – B.A ( history) आदर्श : – श्री हभप गुरुवर्य विष्णुबुवा कव्हडेकर

सेवा : – किर्तनकार
श्री भागवत कथाकार व श्री रामकथाकार

सविस्तर माहिती :- अगदी अल्प दरात यात्रा आयोजन करुन
श्री नैमिष श्री शुकताल द्वारका , वृंदावन अनेक क्षेत्रांना कथा आयोजन करुन भाविकाना तिर्थयात्रा लाभ घडवने

मो :- 9421491900

कॉल करण्यासाठी इथे क्लिक करा 9421491900
श्री ह भ प पुंजाजी महाराज वराडे पाटील

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *