श्री.ह.भ.प. रविंद्र महाराज कांडलकर

श्री.ह.भ.प. रविंद्र महाराज कांडलकर

पत्ता :ह.भ.प.रविंद्र महाराज कांडलकर (गुरुजी) रा. सुरवाडी (खुर्द) मु+पो+ता=तिवसा जि. - अमरावती पिन.नं-- 444903

श्री.ह.भ.प. रविंद्र महाराज कांडलकर (गुरुजी)

बी.एस.सी (गणित )बी.एड .

 गणित शिक्षक तसेच ,गणित तज्ञमार्गदर्शक… ..

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,प्रचारक अ.भा.श्रीगुरुदेव सेवा मंडळ, गुरूकुंंज आश्रम, ता.तिवसा. जि. अमरावती,.

27 वर्ष पसुन सेवेत..किर्तनकार, प्रवचनकार,गोपाळकाल्याचे किर्तन, सर्व संत सहित्य, ,.ई..