ह.भ.प शुभम महाराज माने

ह.भ.प शुभम महाराज माने

पत्ता :मु/पो तांभोळ ता-: अकोले जिल्हा -: अहमदनगर

ह.भ.प शुभम महाराज माने

Ba(pol) वयाच्या पंधराव्या वर्षी प्रवचन सुरू केले

वयाच्या सोळाव्या वर्षी किर्तन सुरू केले