ह.भ.प सोपान महाराज कोरडे

ह.भ.प सोपान महाराज कोरडे

ह.भ.प सोपान महाराज कोरडे

महाराज कीर्तन प्रवचन करतात.

महाराजांना  ८ वर्षाचा अनुभव आहे.