ह.भ.प. कृष्णानंद महाराज श्रीरामपूरकर

ह.भ.प. कृष्णानंद महाराज श्रीरामपूरकर

ह.भ.प. कृष्णानंद महाराज श्रीरामपूरकर


मो : 7775951110

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : बेलापूर ता.श्रीरामपूर जि. अहमदनगर

आपल्या वणीतून समाजामध्ये संत विचार पसरवण्याचे कार्य रत आहेत. महाराज हे श्रीरामपूर  येथे श्री साई विठ्ठल अनाथ आश्रम विद्यार्थी  संस्थापक अध्यक्ष आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *