ह.भ.प महेश महाराज शेवाळकर

सविस्तर माहिती

ह.भ.प महेश महाराज शेवाळकर

पत्ता :-  मु. पो. शेवाळा ता. कळमनुरी जि. हिंगोली

सेवा :- कीर्तनकार, भागवताचार्य, रामायणाचार्य

शिक्षण :-  m.com, ph. D आध्यत्मिक – हरिद्वार

मो.नं :-  9604564646

सविस्तर माहिती :- ह.भ.प महेश महाराज भागवताचार्य, रामायणाचार्य असून ते  वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करतात.

ह.भ.प महेश महाराज शेवाळकर

ह.भ.प

तुकाराम गाथा