ह.भ.प मुरलीधर बिराजदार

ह.भ.प मुरलीधर बिराजदार

पत्ता :केसरजवळगा .ता .उमरगा .जि.उस्मानाबाद. महाराष्ट्र

ह .भ .प.मुरलीधर बिराजदार

गुरुवर्य रामकृष्ण महाराज तोरंबाकर यांचे शिष्य

केसरजवळगेकर शुद्ध सांप्रदायिक कीर्तनकार प्रवचनकार आहेत.