ह.भ.प.श्री.नंदलाल जी नेवारे

ह.भ.प.श्री.नंदलाल जी नेवारे

पत्ता :मु.झिटाबोडी(दास.) बु.ता.जि.गोंदिया

ह.भ.प.श्री.नंदलाल जी नेवारे मु. झिटाबोडी(दा.) बु.ता.जि.गोदिया

महाराजांचे शिक्षण  १० वी पूर्ण आहे.