ह.भ.प राजेंद्र महाराज कडलग

ह.भ.प राजेंद्र महाराज कडलग

ह.भ.प राजेंद्र महाराज कडलग


मो : 9226349624

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : अवधुत अपार्टमेंट,फ्लँट नं 7,पवननगर,सावेडी,अहमदनगर,

पदवीधर कीर्तनकार भारती विध्यापिठ पुणे  १२ वर्ष सेवक

वेदान्त अभ्यासक ,श्रीमदभागवत व रामायण, संत चरीत्र.थाकार

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *