ह.भ.प ऋषिकेश बाळकृष्ण सपकाळ

ह.भ.प ऋषिकेश बाळकृष्ण सपकाळ

ह.भ.प ऋषिकेश बाळकृष्ण सपकाळ


मो : 9960254750

सेवा : मृदंगाचार्य_

पत्ता : मु. पो. शिवाजीनगर, ता. खंडाळा, जि. सातारा

शिक्षण ५ वर्षेपासून चालू आहे, मी ३ ते ४ वर्षांपासून मृदंगवादन सेवा करत आहे .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *