ह.भ.प श्रीकृष्ण महाराज सोनटकके

ह.भ.प श्रीकृष्ण महाराज सोनटकके

ह.भ.प श्रीकृष्ण महाराज सोनटकके


मो : 8788224900

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : लांबोटी ता मोहोळ जि सोलापूर

महाराजांचे शिक्षण  १० वी पूर्ण आहे

महाराज पंधरा वर्षापासून किर्तन रत आहेत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *