ह.भ.प. सतीश महाराज पवार

ह.भ.प. सतीश महाराज पवार

ह.भ.प. सतीश महाराज पवार


मो : 9049912932

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य

पत्ता : पो. मार्कंडा ता. दर्यापूर जि. अमरावती

शिक्षण:-श्री दास ज्ञानेश्वर अध्यात्म ज्ञानपीठ तीर्थक्षेत्र सोनारखेड पो.मार्कंडा ता.भातकुली जि.अमरावती {आळंदी}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *