ह.भ.प शिवाजी दादाभाऊ चोरामले

ह.भ.प शिवाजी दादाभाऊ चोरामले

पत्ता :मु.पो. शिंगाडवाडी (वरुडे) तालुका.शिरूर जिल्हा.पुणे

ह.भ.प शिवाजी दादाभाऊ चोरामले

मी पाच वर्षापासून संप्रदायाची सेवा करतो माझे शिक्षण बीए पूर्ण आहे