ह.भ.प श्रीकृष्ण सुंदरराव उबाळे

ह.भ.प श्रीकृष्ण सुंदरराव उबाळे

ह.भ.प श्रीकृष्ण सुंदरराव उबाळे


मो : 9405344642

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु.पो.चऱ्हाटा ता.जि. बीड

शिक्षण : एम.ए., एम.एस्सी., डी. एड्.

सेवा : मागील पाच वर्षांपासून वारकरी कीर्तन, प्रवचन.

लेखन : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगावर

१.अभ्यासासी सांग कार्यसिद्धी

२.संत तुकारामांचे दोहे

३.मायबापे केवळ काशी

पुस्तकांचे लेखन….!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *