ह.भ.प. सोपान महाराज म्हसलेकर

ह.भ.प. सोपान महाराज म्हसलेकर

ह.भ.प. सोपान महाराज म्हसलेकर


मो : 9011719334

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : ल्ली मुक्काम आळंदी देवाची जि पुणे

श्रीगुरु रामभाऊ म राऊत बाबा यांच्या डे संस्थेचा चार वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला, सात वर्षांपासून वारकरी संप्रदायात कार्यरत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *