ह.भ.प विठ्ठल तुकाराम बारगळ

ह.भ.प विठ्ठल तुकाराम बारगळ

पत्ता :मुपो.mundwadi tq.कन्नड.dist. Aurangabad.

ह.भ.प विठ्ठल तुकाराम बारगळ

विज्ञान पदवीत्तर. दहा वर्षापासून सेवेमध्ये. प्रपंचात परमात्म्याची प्राप्ती.