ह.भ.प. योगेश कैलास सुतार

ह.भ.प. योगेश कैलास सुतार

ह.भ.प. योगेश कैलास सुतार


मो : 7028357440

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :  मु. पो:- अटलगव्हाण ता. पाचोरा जि. जळगांव खांदेश ( उत्तर महाराष्ट्र विभाग )

शिक्षण १३ वी झाली आहे  जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्यजी महाराज संस्थान येथुन प्रवचनकार ही पदवी प्राप्त केली आहे. गेल्या ३ ते ४ वर्षा पासून कार्यरत आहे..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *