sant janardhan swami abhang

होवोनिया जगी योगिया – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १२


होवोनिया जगी योगिया – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १२


होवोनिया जगी योगिया शरण ।
रो नये अन्य गुरु मग ॥१॥
घेतां आणिकांचा चुकोनीही मंत्र ।
बुडोनी परत्र पतन होय ॥२॥
जाती ते दोघेही पतनी अक्षय ।
आकल्प उभय कुळासह ॥३॥
न होती तयांसी तारु हरी हर ।
मोगिती अघोर पुर्वजेशी ॥४॥
राजयोगी दावी निर्वानीचे सुख ।
योगीची तारक ब्रह्मादाता ॥५॥

म्हणो नये गुरुसी मायबाप बंधु ।
आप्त मित्र संबंधु लौकिक हा ॥६॥
माय बाप पतीनव्हती कोण एक ।
निर्वाणि तारक सदगुरुची ॥७॥
नाहीं गुरुवीण देवासीही ब्रह्मा ।
मजावा सप्रेम ब्रह्माभावें ॥८॥
म्हणे जनार्दन ब्रह्मभावे दाठी ।
उघडी भ्रमताटी एकनाथ ॥९॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

होवोनिया जगी योगिया – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *