sarth tukaram gatha

वचना फिरती अधम जन – संत तुकाराम अभंग – 975

वचना फिरती अधम जन – संत तुकाराम अभंग – 975


वचना फिरती अधम जन । नारायण तो नव्हे ॥१॥
केला असता अंगीकार । न मनी भार समर्थ ॥ध्रु.॥
संसाराचा नाहीं पांग । देवे सांग सकळ ॥२॥
तुका म्हणे कीर्ती वाणूं । मध्यें नाणूं संकल्प ॥३॥

अर्थ
पापी लोक दिलेल्या वाचनाला जगात नाही पण आमचा नारायण तसा नाही.त्या नारायणाने माझा अंगीकार केलेला आहे त्यामुळे त्याला माझा भार वाटत नाही.देवाने मला कहीही कमी केलेलं नाही व संसाराचा उपद्रवही मला वाटत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही त्या नारायणाची कीर्ती मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संशय न ठेवता करत राहू.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वचना फिरती अधम जन – संत तुकाराम अभंग – 975

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *