संत जोगा परमानंद अभंग

द्यावया आलिंगन – संत जोगा परमानंद अभंग – ४

द्यावया आलिंगन – संत जोगा परमानंद अभंग – ४


“द्यावया आलिंगन।
बाह्या येतसे स्फुरण।
सजल झाले लोचन।
जैसे मेघ वर्षती॥
आजी सुदिन सोहळा।
संत जीवनाची कळा ॥
जोगा विनवितो सकळा।
भेटी परमानंदासी॥”


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

द्यावया आलिंगन – संत जोगा परमानंद अभंग – ४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *