संत कान्होबा अभंग

अनंतजन्में जरी केल्या – संत कान्होबा अभंग – ४०

अनंतजन्में जरी केल्या – संत कान्होबा अभंग – ४०


अनंतजन्में जरी केल्या तपराशी ।
तरी हा न पवसी म्हणे देह ॥१॥
ऐसें जें निधान लागलेंसे हातीं ।
त्याची केली माती भाग्यहीना ॥२॥
उत्तमाचें सार वेदांचें भांडार ।
ज्याच्यानें पवित्र तीर्थें होतीं ॥३॥
म्हणे तुकयाबंधु आणिक उपमा ।
नाहीं या तों जन्मा द्यावयासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अनंतजन्में जरी केल्या – संत कान्होबा अभंग – ४०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *