संत कान्होबा अभंग

तुम्हां आम्हांसी दरूषण – संत कान्होबा अभंग – ४२

तुम्हां आम्हांसी दरूषण – संत कान्होबा अभंग – ४२


तुम्हां आम्हांसी दरूषण । जालें दुर्लभ भाषण ॥१॥
म्हणवुनी करितों आतां । दंडवत घ्या समस्तां ॥२॥
भविष्याचे माथां देह । कोण जाणे होईल काय ॥३॥
म्हणे तुकयाचा बांधव । आमचा तो झाला भाव ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हां आम्हांसी दरूषण – संत कान्होबा अभंग – ४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *