संत कर्ममेळा अभंग

संतांची संगती आवडे या जीवा – संत कर्ममेळा

संतांची संगती आवडे या जीवा – संर्ममेळा


संतांची संगती आवडे या जीवा ।
आणिक केशवा दुजें नको ॥१॥
वाया हाव भरी होऊं नेदीं मन ।
राखा आवरोन तुमचें तुम्ही ॥२॥
कर्ममेळा म्हणे पंढरिनिवासा ।
परवावी आशा हीचि माझी ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संतांची संगती आवडे या जीवा – संत कर्ममेळा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *