संत नरहरी सोनार अभंग

ऐरावती बहु थोर – संत नरहरी सोनार अभंग

ऐरावती बहु थोर – संत नरहरी सोनार अभंग


ऐरावती बहु थोर ।
त्याला अंकुशाचा मार ॥ १ ॥
व्याघ्र बहु भयंकर ।
त्याला सांपळा हो थोर ॥ २ ॥
सर्पविष हो विखार ।
मंत्रवल्ली केली थोर ॥ ३ ॥
देह जठराग्नी भारी ।
अन्नपाणी शांत करी ॥ ४ ॥
गुरु गैबीनाथ ।
नरहरी दास हा अंकित ॥ ५ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.
संत नरहरी सोनार अँप डाउनलोड करा.
play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *