संत नरहरी सोनार अभंग

देह जन्मला व्यर्थ – संत नरहरी सोनार अभंग

देह जन्मला व्यर्थ – संत नरहरी सोनार अभंग


देह जन्मला व्यर्थ ।
झाले पापांचे पर्वत ॥ १ ॥
दान धर्म नाहीं केला ।
शेवटीं जन्म व्यर्थ गेला ॥ २ ॥
देह अवघा क्षणभंगुर ।
दिसे स्वप्नवत् सार ॥ ३ ॥
नरहरी ह्मणे शेवटीं ।
संगें न येई लंगोटी ॥ ४ ॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.
संत नरहरी सोनार अँप डाउनलोड करा.
play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *