संत निळोबाराय अभंग

नेदी त्या दुसरें – संत निळोबाराय अभंग – १२२६

नेदी त्या दुसरें – संत निळोबाराय अभंग – १२२६


नेदी त्या दुसरें ।
लागीं आणिकाचें वारें ॥१॥
युगायुगीं त्याचा ।
म्हणवी सोयरा निजाचा ॥२॥
लेववुनी लेणीं ।
मिरवी अंलंकारभूषणीं ॥३॥
निळा म्हणे शांति दया ।
वोपी भुक्ति मुक्ति तया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नेदी त्या दुसरें – संत निळोबाराय अभंग – १२२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *