संत निळोबाराय अभंग

अढळ वैराग्य प्रगटे अंगीं – संत निळोबाराय अभंग – १२५८

अढळ वैराग्य प्रगटे अंगीं – संत निळोबाराय अभंग – १२५८


अढळ वैराग्य प्रगटे अंगीं ।
बसतां संगीं संतांचिया ॥१॥
दिव्य भोगीं विटे मन ।
मृतिकेसमान सोनें रुपें ॥२॥
परमामृर्ती नाहीं चाड ।
अप्सरा दुवाड वाटती त्या ॥३॥
निळा म्हणे इहलोकींचे ।
भोग ते साचे वामनापरि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अढळ वैराग्य प्रगटे अंगीं – संत निळोबाराय अभंग – १२५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *